Δημοσίευση στοιχείων εταιρικής χρήσης. Η ανάρτηση των σχετικών αρχείων γίνεται παρακάτω σε μορφή PDF:

 

Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης Εταιρείας 2016
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 20[...]
Adobe Acrobat document [282.3 KB]
Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης Εταιρείας 2015
isologismos-melissargos-2015.pdf
Adobe Acrobat document [310.8 KB]
Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης Εταιρείας 2014
isologismos-melissargos-2014.pdf
Adobe Acrobat document [713.3 KB]
Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης Εταιρείας 2013
isologismos2013.pdf
Adobe Acrobat document [545.1 KB]
Ισολογισμός Εταιρείας 2012
isologismosmelissargos2012.pdf
Adobe Acrobat document [13.2 KB]
Αποτελέσματα Χρήσης 2012
apotxrnsmelissargos2012.pdf
Adobe Acrobat document [11.2 KB]
Print | Sitemap
© George Melissargos - IONOS MyWebsite